top of page
White Structure
White Structure
White Structure

EKİP & PROJE BİLGİSİ

MEF Üniversitesi çatısı altında bir araya gelmiş 31 gönüllü üniversite öğrencisi olarak otizm sahibi çocuklar, ebeveynler, öğretmenler ve toplum için otizm farkındalığı ile ilgili bir sosyal sorumluluk projesi yürütmekteyiz. Proje kapsamında, 4 farklı perspektife (çocuk, bakım veren, toplum ve öğretmen) değinmekteyiz.

White Structure
Görsel.jpeg

AMAÇLARIMIZ

Güzel Günler Ajandası, otizm sahibi çocukların zaman yönetimlerini daha rahat bir şekilde ayarlayabilmelerini sağlamak amacıyla, 31 gönüllü üniversite öğrencisinin bir arada yürüttüğü bir projedir. Proje, 8 alt ekipten (Güzel Günler Dükkan, Koordinasyon, Tasarım, Proje Geliştirme, Network, Sponsorluk, Organizasyon, İçerik Üretme ve Sosyal Medya) oluşmaktadır.

Proje doğrultusunda,
►Otizm sahibi çocuklara özel, kullanıcı dostu, yüksek işlevli ve otizm sahibi çocukların zaman yönetimlerini kolaylaştıracak bir ajanda oluşturulmakta,
►Ajandanın içinde ailelerin otizm ve ajandanın kullanımı hakkında detaylı bilgileri bulabileceği bir Ebeveyn Kullanım Kılavuzu ile desteklenmekte,
►Otizm Spektrum Bozukluğu'na ait bilgilerin yer alacağı ‘’GezerKitap’’ sayesinde topluma bilinç kazandırılmakta,
►Proje kapsamında sosyal medya üzerinden otizm ile ilgili düzenli olarak paylaşımlar yapılmakta,
►İnstagram platformu üzerinden ‘Otizm Üzerine Konuşmalar Serisi’ etkinliğiyle belirli aralıklarda alanında uzman kişilerle (psikolog, psikiyatrist, çocuk gelişim uzmanı, nörolog, beslenme uzmanı) Güzel Günler Ajandası sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapılmakta,
►Sanat Köşesi adı altında iş birlikleri sağlanarak otizm ile ilgili sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile toplumun farkındalığı artırılmakta,
►Otizm sahibi çocukların aileleri ile İnstagram ve diğer sosyal mecralar üzerinden sohbetler yapılması, otizm farkındalığının artırılması ve ailelerden alınan geri bildirimler ile proje geliştirilmektedir.

White Structure

Projenin Gerekçesi

Tekrarlayıcı davranışlar, rutine bağlılık, sosyal ilgi eksikliği, nörogelişimsel bir bozukluk olan otizme sahip bireylerin gösterdiği yaygın özellikler arasındadır. Otizm sahibi bireylerin zamanlarını yönetmede de zorluk yaşadığı bilinmektedir. Bu konuyla ilgili akademide ve alanda yapılan çalışmalara örnek olarak:
►Etkinlik çizelgeleri, çocuğu bir dizi aktivite ya da davranış zincirine girmeye yönlendiren resimler veya kelimelerden oluşan ve otizm sahibi çocukların eğitiminde yaygın olarak kullanılan bir eğitim yöntemidir (Krantz ve diğerleri, 1993). Bu resimler veya kelimeler otizm sahibi çocukların giyinme, yatak toplama gibi temel becerileri edinmeleri ile eşzamanlı olarak hem boş zaman aktivitelerini seçmelerine hem de okula gitme, ödev yapma gibi aktiviteleri bağımsız olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır (Birkan, 2013).
►2012’de kurulan ve çocuklar için eğitim içerikli uygulamalar tasarlayan Enuma'nın ürettiği Children With Autism: A Visual Schedule uygulaması bu alandaki bir diğer örnektir. Uygulama, yapılacak aktivitelerin görsel şekilde planlanması ile günlük aktivitelerin geçişlerini yönetmekte kolaylık sağlar. Uygulama, IOS cihazlarında kullanıma açık ve ücretlidir fakat Türkiye'de erişime açık değildir.
Yukarıda bahsedilen uygulamaların otizm sahibi çocuklarda etkili olduğu düşünülse de uygulamaların otizm sahibi tüm çocuklara ulaştığını söyleyemeyiz. Etkinlik çizelgeleri, daha çok beceri kazandırma kapsamında eğitim amaçlı olup özel eğitim alan otizm sahibi çocuklarda uygulanır. Children With Autism: A Visual Schedule uygulaması ise daha yüksek sosyoekonomik durumda olan ailelere hitap etmekte, üstelik Türkiye’de kullanılamamaktadır. Güzel Günler Ajandası, otizm sahibi çocukların zamanlarını yönetmede yaşadığı zorluklar başta olmak üzere, gelişimlerini destekleme ve toplumdaki otizm farkındalığını artırma gibi düşünülmesi gereken konuları ele almaktadır. Bir çözüm önerisi olarak tüm otizm sahibi çocuklara ulaşabilecek bir ajanda tasarlama fikrini sunmaktadır. Hedeflenen proje için yapılması amaçlanan ajandanın içeriğinin karikatürler, sosyal öyküler vb. içerikler ile zenginleştirilerek otizm sahibi çocukların zaman yönetimlerini hem öğretici hem de eğlenceli kılmak amaçlanmaktadır. Söz konusu proje için yapılması amaçlanan Ebeveyn Kullanım Kılavuzu ve GezerKitap, bu projenin sosyal sorumluluk boyutunun bir parçası olarak otizm hakkında daha fazla bilgi edinme yoluyla otizm farkındalığının artmasını destekleyecektir. Ebeveyn Kullanım Kılavuzu aynı zamanda otizm sahibi çocukların ajandayı daha etkili kullanmasına ve ebeveynin çocuğunun gelişimiyle daha yakından ilgilenmesine yardımcı olacaktır. Hedeflenen proje otizm sahibi çocuklar ve bakım verenleri için kapsamlı bir çözüm önerisi sunmakta olup bu alandaki uygulama eksikliklerini azaltma amacında olan bir proje örneğidir. Ayrıca, Güzel Günler Ajandası’nın hiçbir ücret talep etmemesi, tüm sosyoekonomik kesimlere hitap edeceğinin açık bir şekilde göstergesidir

White Structure

HEDEF KİTLE

Güzel Günler Ajandası, Türkiye genelinde otizm sahibi bireylerin ve otizm sahibi çocukların ailelerine ulaşmayı hedefleyen bir projedir. 6-14 yaş arası otizm sahibi çocukların ailelerini ve toplumun genelini hedef kitlesi olarak belirlenmiştir. Hedef doğrultusunda, 2022 yılı Kiti 400 otizm sahibi çocuğa ulaştırılmıştır. Hedeflenen kitleye ulaşmak için son yıllarda oldukça işlevsel bir amaca bürünen sosyal medya kullanılmaktadır. Güncel olarak İnstagram, LinkedIn, Facebook ve Twitter hesapları kullanılmakta olup paylaşımlar yapılmaktadır. Aynı hedef kitleye sahip olan diğer İnstagram hesaplarıyla takipleşerek etkileşim arttırılmaya çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra, sosyal mecralarda kullanılan etiket (#) çalışması, bir diğer hedef kitleye ulaşma yöntemidir. Otizm ile ilgili en çok kullanılan etiketler araştırılıp her paylaşılan gönderiye eklenmektedir. Zoom üzerinden alanında uzman kişilerin ağırlandığı ‘‘Otizm Üzerine Konuşmalar Serisi’’ adı altında konuşmalar düzenlenmektedir. Davet edilen konuklara ulaşmak için bahsi geçen projenin e-mail hesabı kullanılmaktadır. Söz konusu projeyi dinamik tutmak adına, uzman kişiler, üniversite kulüpleri ve derneklerle iş birliği yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca zamanla sosyal medyada hedef kitleye yönelik reklam çalışmaları yapılacaktır. Pandemi sonrasında, belirlenen bir üniversite bünyesinde, alanında uzman kişilerin katılımıyla otizm konulu bir konferans düzenlenmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, sosyal medyayı kullanarak daha fazla kişiye/katılımcıya ulaşılmaya çalışılmaktadır.

BEKLENEN ÇIKTI VE SONUÇLAR

►2022 yılı Güzel Günler Ajandası Kiti projenin ilk yılında 400 otizm sahibi çocuğa ulaştırılmıştır.
►2022 yılı içerisinde Tohum Otizm Vakfı iş birliği ve Dansçı Alper Fındıkoğlu desteği ile "Dans Atölyesi" gerçekleştirilecektir.
►2022 Nisan ayı içerisinde 4 hafta sürecek olan "Sanat Atölyesi" gerçekleştirilecektir. Atölye Otizm Güçlü Aile Derneği ile iş birliğinde planlanmaktadır.
►Ana materyal olarak otizm sahibi çocukların zaman yönetimlerini desteklemek amacıyla; içerisinde farklı oyunların, aktivitelerin de bulunduğu bir ajandanın ortaya çıkarılmıştır.
►Otizm sahibi çocukların bakım verenlerinin kullanımına sunulacak olan “Ebeveyn Kullanım Kılavuzu" hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, ajanda kullanımı ile ilgili ebeveynlere bilgi verilmektedir. Ayrıca, çocuklarla iletişimin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği gibi konularda uzman görüşleri de yer almaktadır.
►İçerisinde otizm hakkında bilgilerin yer aldığı “GezerKitap” kitapçığı eklenmiştir.
►Ajandanın zaman yönetimi konusunda, eğitici ve eğlendirici içeriğiyle birlikte otizm sahibi çocuklara destek olması planlanmaktadır.
►Bu materyallerin çocuklarla buluşması sonrası bir rapor hazırlanması planlanmaktadır. Bu raporun çıktıları sayesinde, ebeveynlerin ve çocukların ajandaya karşı olumlu veya olumsuz tutumları değerlendirilecektir.
►Bu çıktıların yanında, proje süresince topluma otizm hakkında farkındalık kazandırabilmek, var olan yanlış bilgileri doğrularıyla değiştirmek adına alanında uzman kişilerin vereceği konuşma ve konferanslar düzenlenmesi planlanmaktadır.
►Projenin çalışmalarıyla Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelindeki otizm sahibi çocukların ve ailelerinin yukarıda bahsi geçen alanlarda hayatını kolaylaştırmak ve fayda sağlamak amaçlanmıştır.

White Structure

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
YÖNTEMİ

►Projenin yarattığı değişimi ölçmek için ajandayı ve diğer materyalleri kullanan otizm sahibi çocuklar ve aileleriyle iletişim halinde olunacaktır. Ajandayı kullanmaya başladıktan sonra belirli aylarda anketler yoluyla ailelerden geri bildirimler alınacaktır. Bu geri bildirimlerin kapsamında, ajandanın kullanımı, içeriği ve etkileri yer alacaktır. Geri bildirimler sonucunda kapsamlı bir rapor ortaya çıkarılması planlanmaktadır.
►Ajandayı kullanmaya başladıktan sonraki 4. ayda, ailelerle paylaşılacak ankette çocuğun oyunlara nasıl tepkiler gösterdiği, Ebeveyn Kullanım Kılavuzu'ndan bir fayda sağlayıp sağlamadıkları, ajandanın hedeflerinden biri olan zaman yönetimini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı şeklinde sorular yöneltilmesi planlanmaktadır.
►Aylar ilerledikçe ajandanın farklı sayfalarındaki farklı sosyal öyküler, etkinlikler ve görsellerle karşılaşılacağı için bu anketlerin 4. ayı takiben 8. ve 12. ayda da yapılması planlanmaktadır.
►Ebeveynlerden materyallerin verimiyle ilgili olumsuz bir geri dönüş alınması halinde öneriler ve yönlendirmeler yapılacaktır.
►12. ayda ajanda tamamlandıktan sonra son anketle birlikte genel bir değerlendirme yapılacak ve bir rapor yayımlanacaktır. Rapor sonucuna göre ajandanın ikinci versiyonu daha verimli olacaktır.

White Structure

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PLANI

►Projenin yarattığı değişimi ölçmek için ajandayı ve diğer materyalleri kullanan otizm sahibi çocuklar ve aileleriyle iletişim halinde olunacaktır. Ajandayı kullanmaya başladıktan sonra belirli aylarda anketler yoluyla ailelerden geri bildirimler alınacaktır. Bu geri bildirimlerin kapsamında, ajandanın kullanımı, içeriği ve etkileri yer alacaktır. Geri bildirimler sonucunda kapsamlı bir rapor ortaya çıkarılması planlanmaktadır.
►Ajandayı kullanmaya başladıktan sonraki 4. ayda, ailelerle paylaşılacak ankette çocuğun oyunlara nasıl tepkiler gösterdiği, Ebeveyn Kullanım Kılavuzu'ndan bir fayda sağlayıp sağlamadıkları, ajandanın hedeflerinden biri olan zaman yönetimini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı şeklinde sorular yöneltilmesi planlanmaktadır.
►Aylar ilerledikçe ajandanın farklı sayfalarındaki farklı sosyal öyküler, etkinlikler ve görsellerle karşılaşılacağı için bu anketlerin 4. ayı takiben 8. ve 12. ayda da yapılması planlanmaktadır.
►Ebeveynlerden materyallerin verimiyle ilgili olumsuz bir geri dönüş alınması halinde öneriler ve yönlendirmeler yapılacaktır.
►12. ayda ajanda tamamlandıktan sonra son anketle birlikte genel bir değerlendirme yapılacak ve bir rapor yayımlanacaktır. Rapor sonucuna göre ajandanın ikinci versiyonu daha verimli olacaktır.

A gga hakkımızda.webp
bottom of page